Wettelijk vermelding

Eigenaar van de site

Deze site www.eventsport.be Internet, hierna te noemen "Website", is het exclusieve eigendom van de vzw Eventsport.

Hoofdkantoor: Brand Building. 9, Henri Evenepoelstraat, 1030, Brussel, België
Zakelijke ID: BE889890767

Dit wordt vertegenwoordigd door Frédéric Roy, zijn voorzitter.
De informatie die nodig is voor het maken van contact zijn beschikbaar op de contact pagina van de site.

Algemene bepalingen

De toegang tot de website en het gebruik ervan zijn "publiek" genoemd.
Zijn toegang en het gebruik is onderworpen aan de in deze juridische kennisgeving voorwaarden.

Indien u weigert zich te houden aan de hieronder beschreven voorwaarden, gelieve geen toegang tot deze site niet te gebruik het, noch hij, noch de informatie in dit document. Door de toegang tot deze site, gaat u akkoord met de goedkeuring en handhaving van de hieronder beschreven bepalingen ..

Intellectuele Eigendom & Auteursrecht

De hele site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
De vereniging Eventsport is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in de site en de inhoud ervan (tekst, foto's, illustraties, animaties, foto's, logo's, enz.).

Het is verboden om te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, in licentie geheel of gedeeltelijk van elementen weergegeven op de site en alle of een deel van de site in het algemeen, zonder schriftelijke toestemming voorafgaand en de vereniging van uitdrukkelijke Eventsport.

U kan de inhoud van de site uitsluitend voor persoonlijke of educatieve doeleinden afdrukken en je moet in alle kopieën alle auteursrechtelijke vermeldingen bij de oorspronkelijke inhoud opnemen.
Enig onrechtmatig gebruik van alle of een deel van de site (hacking, namaak, illegaal kopiëren, enz.) Kan leiden tot vervolging volgens de Belgische en internationale wetgeving.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten
De persoonlijke gegevens verzameld via formulieren worden uitsluitend gebruikt door de vzw Eventsport om uw eventuele aan u verzoek te voldoen ..

Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt of verkocht aan derden.

Één of meerdere cookies kunnen worden gegenereerd wanneer u de site bezoekt, ze worden alleen gebruikt voor doeleinden die het waarborgen van de werking van de Site of externe diensten, zoals de aanwezigheid rapporten (anoniem) Site of  sociale netwerk, waarvoor er knoppen (zoals, delen, enz.) ..

Echter, de vereniging Eventsport behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken zonder uw toestemming in het enige geval waarin de gerechtelijke procedure vergen.

Hyperlinks

Het oprichting van een hyperlink naar de website vereist schriftelijke toestemming vooraf te uiten aan Eventsport van VZW. Dit verzoek moet worden gedaan via e-mail. Zodra u het akkoord krijgt,

De vereniging Eventsport is onder alle omstandigheden niet verantwoordelijk voor het internet die kunnen worden benaderd vanuit de site.

Wanneer u een website niet "eventsport.be" begrijp dan dat het onafhankelijk is van de vzw en Eventsport geen controle over de inhoud van deze website heeft.

Een link naar een niet website - "eventsport.be" impliceert niet dat Eventsport enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik en de inhoud van een dergelijke website keurt of onderschrijft.

Schade

Eventsport is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit / of in verband met uw gebruik van deze site. Dit geldt onder andere mogelijke infecties door virussen, het blokkeren software, verbindingen tussen computers overbelasting en / of een netwerk van computers en onverenigbaarheid met de hardware en software die gebruiker als het verdere gebruik van deze site.

Autonomie & wijzigingen

Als enige bepaling van deze juridische verklaring niet afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen ongewijzigd worden beschouwd en / bepaling (en) niet van toepassing  is / zijn vervangen  door een afdwingbare bepaling die de geest van de dichtstbijzijnde zal zijn mogelijk bij die van de niet-afdwingbare bepaling geacht.